Bởi {0}
logo
Shenzhou City Shengsen Metal Products Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Hàng rào tạm thời, hộp rọ đá, chủ yếu vườn, dây mạ kẽm, lưới thép hàn
Thứ tự xếp hạng4 thời gian phản hồi nhanh trong Dây nhômSuppliers fortune 500 companiesCompetitive OEM factoryYears in industry(9)Quality management certified
chat